Malmesbury Sakekamer vergader Dinsdag 19 Julie 2016 om 18:30 vir 19:00 by die OLOK Saal. Let asseblief op na die aanpassing in tyd gedurende die winter. Die sprekers vir die aand is verteenwoordigers van die beheerliggaam van HSS en dan ook &lsq...
Malmesbury Sakekamer vergader Dinsdag 15 Maart 2016 by die OLOK Saal Die vergadering sal ook dien as ons algemene jaarvergadering waar die bestuur vir 2016/2017 verkies sal word. Ons wil u aanmoedig om nominasies vir die nuwe bestuur vooraf in te die...
Die onderwerp vir ons vergadering is “Die belangrikste aktuele sake wat nou jou onderneming raak". Die aand sal aangebied en gefasiliteer word deur Oddette Boshoff en sal onderwerpe kortliks aanspreek soosdie nuwe POPI wetgewing, gelyke indiens...

MY VEILIGE DORP

my veilige dorp

GEMEENSKAPS KALENDER

Download kalender 2015

VERGADER DATUMS

15 Mar Byeenkoms
29 Mar Bestuursvergadering

SOSIALE MEDIA

FacebookTwitterLinkedinPinterest

KONTAK BESONDERHEDE

Admin Kantoor

Helene Nel
Rood St 9
Malmesbury

Tel +27 (0)76 921 1163
Email info@sakekamer.co.za