2020 - Malmesbury Sakekamer is reg vir die uitdagings!

Die Malmesbury Sakekamer is reg vir die uitdagings van 2020.

'n "Brain Storm" sessie is vroeg die jaar gehou met sleutel rolspelers in die besigheidsgemeenskap. Kritiese vrae rondom die rol en relevansie van die sakekamer is bespreek. 

Die Sakekamer aktiwiteite en funksies vir 2020 word dan ook beplan rondom van die doelwitte wat uit die sessie gekom het.

Groete • Kind regards
Lambert Schreuder
Waarnemende Voorsitter
Tel: 0823415756