2020 Malmesbury Sakekamer Bestuur

Die Malmesbury Sakekamer, met die doel om besighede in die dorp se belange op die hart te dra, besef sedert die inperkingstydperk hoe belangrik dit vir sakemanne is om saam te staan om die gevolge van die pandemie die hoof te bied.

“Die Sakekamer sien hom nog altyd as ‘n netwerkgeleentheid vir lede; as ‘n belangrike instrument om relevante inligting deur te gee en om verantwoordelike besluite te neem, want hierdie besluite raak die hele dorp,” glo die voorsitter Johann Nothnagel. “Ons dien ook as ‘n drukgroep om namens besighede in Malmesbury se belange op te tree.

“Ons wil alle sakemanne aanmoedig om by die sakekamer in sy nuwe, meer verteenwoordigende gedaante aan te sluit. Ons eerste fokusse val op sekuriteit, goeie sprekers en ‘n Ondersteun Plaaslik-projek.

“In ons Ondersteun Plaaslik-projek moedig ons mense aan om hul aankope plaaslik te doen; om eers brandstof in te gooi voor hul uit die dorp uitry. As almal saamstaan, kán ons die verliese wat weens inperkings veroorsaak is, verlig. Ledegeld bly dieselfde as voorheen.”

Die bestuur bestaan uit voorsitter Johann Nothnagel, ondervoorsitter Lennard van Wyk en Stephan Niemann as sekretaris. Albert Coetzee is tesourier. Die res van die komitee is Janus le Roux en John Dürr, Janine Adonis, Johan Retief, Kobus Rossouw, Lappies Labuschagne, Brian Siebritz en Sarie Nell.

Op die foto is agter van links: Marius de Kock, Brian Siebritz, John Dürr, Kobus Rossouw, Stephan Niemann, Janus le Roux, Lappies Labuschagne.

Voor: Janine Adonis, Johann Nothnagel en Sarie Nell.

Marius de Kock moes ongelukkig intussen bedank. Op die inlas is Albert Coetzee en Johan Retief.

Vir navrae: info@sakekamer.co.za