Hope@Swartland Excellence Projek

'n Insiggewende en intersante aanbied word deur Dr. L.J. Roman gedoen aan Malmesbury Sakekamer lede.

Die projek gelei deur Universiteit Stellenbosch (SUNCEP) en ondersteun deur Organisasies, is op die been gebring om leerders in Hoërskole te ondersteun in Wiskunde en Wetenskap wat potensiaal openbaar om ‘n Hoër Onderwys kwalifikasie te kan behaal.

Wiskunde en Wetenskap is huidiglik diè twee vakke wat poorte oopmaak na goeie loopbane.

Die toelatings kriteria tot hierdie program is:

 • Die Leerder moes ten minste ‘n gemiddelde van 60% handhaaf in Wiskunde (nie Wiskunde Geletterheid) en Wetenskap in sy / haar vorige graad.

Een van die mikpunte van Projek: Hope@Swartland is om leerlinge te bemagtig om meer as die vereiste  50% vir Universiteits toelating te behaal en sodoende meer suksesvol te wees in die beroepslewe.

Hierdie projek vind plaas tydens skoolvakansies (April; Junie en Oktober) en sluit in gekose leerders in Graad 11 & 12 (25 leerders per Graad, d.w.s 50 in totaal).

Die Hoërskole wat hierby betrokke is:

 • Ilingelethu Sekondêr,
 • Schoonspruit Sekondêr,
 • Wesbank Sekondêr,
 • Swartland Hoër en
 • Dirkie Uys Hoër (MRB)
 • Die Universiteit van Stellenbosch (SUNSEP) doen

          die  toetse om toelating tot die program te bepaal.

 • Leerders moet navrae doen by die betrokke skool

           prinsipaal of sekretaresse wanneer die toelatings

           toetse plaasvind.

 • SUNSEP bestuur die totale projek van begin tot

           einde.

Die belangrikste doel van hierdie program is om te verseker dat kandidate wat deelneem en suksesvol is in hierin, eendag deel uitmaak van die ekonomiese ontwikkeling / aktiwiteite in die Swartland gebied.

Die doel van hierdie brief is om u bekend te stel aan hierdie Excellence program maar ook om u inkoop te kry met betrekking tot ‘n borg.

Die borg is minimal en beloop R6000 per geleentheid per jaar – (vir 3 jaar, om volhoubaarheid te verseker). Daar is 50 geleenthede per jaar groep (Graad 11 & 12 = 25 kandidate elk)

Voordele vir borge:

 • SUNCEP reik uit ‘n Seksie 18A kwitansie vir donasie
 • Punte vir B-BBEE – Socio Economic Development
 • Gemeenskaps blootstelling as borg

Deurlopende ondersteuning kan verseker dat baie meer kinders ‘n Tersiêre kwalifikasie bekom.