Vraag en antwoord met Swartland Munisipaliteit

Na aanleiding van die sakekamer se onlangse vergadering met die Swartland Munisipaliteit, was daar sekere vrae vanaf mnr Raiel le Roux wat nie op die vergadering beantwoord is nie.
Die owerheid, met munisipale bestuurder Joggie Scholtz aan’t hoof, het die vrae ondersoek en beantwoord binne die tydskedule wat daar aan hulle voorgehou is, met die afsnydatum van Vrydag, 2 Junie.
Die span wat deur die munisipale bestuurder aangewys is, het regstellings op die berekeninge van mnr Le Roux gemaak, asook die vrae daarop beantwoord in die aangehegte dokumente.
“Dit is belangrik om kennis te neem dat mnr Le Roux heelwat foute in sy berekeninge gehad het en ons het dit dus reggestel,” het Scholtz in sy korrespondensie met die sakekamer gesê.
Die bestuur sien dié saak as afgehandel en enige verdere korrespondensie tussen die twee partye rakende hierdie navrae, sal tussen hulle en/of hul verteenwoordigers bespreek word.
Dankie aan die Swartland Munisipaliteit vir hul bereidwilligheid en tyd om die vrae en onduidelikhede op te klaar.
Groete,
Theuns Duvenhage
(Voorsitter)